Verslo valdymo ir buhalterinės apskaitos programos EUROSKAITA

TECHNOLOGIJŲ GALIA

ES icon

Daugiasluoksnė programos serverio architektūra suteikia galimybę tobulinti programą atskirų sluoksnių lygmenyse. Leidžia lengvai ir greitai vystyti duomenų atvaizdavimo sluoksnius „interfeisus“, nekeičiant programos karkaso (verslo logikos ir duomenų saugojimo sluoksnių) bei įgalina pigiai ir greitai įsisavinti naujas technologijas: Windows, Web, Mobile.

ES icon

Pasitelkdami naujausias technologijas sukūrėme sparčiai ir lanksčiai veikiančią bei vartotojui draugišką aplinką („interfeisą“) – „Spartus klientas“. Tai šiuolaikiškas Mobilus ir WEB sprendimas efektyvesniam darbui, išsaugantis savyje vertingus pamatinius EUROSKAITA programos sluoksnius: duomenų bazes ir verslo logiką.

ES icon

Trečios normalinės bazės forma (3NF) užtikrina lengvesnį duomenų bazių projektavimą bei mažiausius duomenų saugojimo kaštus, nes išvengiama duomenų pertekliaus ir dubliavimo.

ES icon

100% atviras kodas dirbantis su duomenų bazėmis suteikia galimybę kitiems gamintojams ir pačiam vartotojui išsamiai suprasti ir prisidėti prie šios verslo valdymo sistemos tobulinimo.

ES icon

Darbo efektyvumui užtikrinti, programoje įgyvendinta MDI vartotojo sąsaja, kuri įgalina atlikti daug skirtingų darbų, atidaryti neribotą kiekį programos langų vienu metu.

ES icon

Sukurta unikali dinaminių įskiepių sistema, kuri leidžia individualius klientų programos sprendimus automatiškai suderinti su nauja verslo valdymo ir buhalterinės programos versija.

ES icon

Autentiška duomenų ir dokumentų apsikeitimo sistema “dPort” leidžia skirtingoms sistemoms automatizuotu būdu lengvai ir greitai keistis dokumentais ir duomenimis.

Verslo valdymo sistemos EUROSKAITA

UNIKALIOS GALIMYBĖS

IŠMANUS VYSTYMO KELIAS

Dėl išmanaus vystymo kelio ir naudojamų technologijų programos tiražuojamoje versijoje milžiniškas funkcionalumas apima ateities poreikius >>>

LANKSTUMAS BE PROGRAMAVIMO

Galimybė papildyti tiekimo, prekybos, gamybos veiklų procesus naujomis darbo procesui reikalingomis operacijomis, duomenų lentelėmis, įvedimo formomis ar ataskaitų sąrašais be papildomų programavimo paslaugų.

PREKIŲ PARTIJŲ SAVIKAINA

Prekių savikainos registravimas partijų lygmenyje leidžia prekių partijas lengvai panaudoti pardavimo, gamybos, perkėlimo, nurašymo, savikainos keitimo operacijose >>>

SAVIKAINOS KEITIMO GALIMYBĖS

Automatinis prekių savikainos keitimas (didinimas) bet kurioms pajamuotoms prekėms: ir toms, kurios dar yra sandėlyje, ir toms, kurios jau yra išlaiduotos. Ši buhalterines programos galimybė leidžia matyti tikslius apskaitos duomenis, greitai, lengvai ir be klaidų registruoti gaunamus dokumentus >>>

UNIKALUS KAINODAROS VALDYMAS

Unikalus kainodaros bei nuolaidų valdymo mechanizmas leidžia automatizuotai ir dinamiškai taikyti skirtingas kainas ir nuolaidas skirtingiems klientams skirtingu metu >>>

AKTYVŪS SĄRAŠAI

Aktyvūs sąrašai įgalina greitai ir lengvai patekti iš skirtingų ataskaitų eilučių į pirminį dokumentą >>>

MINI BI ĮRANKIS

Verslo pjūvių naršyklė – tai mini BI įrankis, suteikiantis žaibiškas galimybes programos lentelėse naršyti, sumuoti, rūšiuoti ir grupuoti visą informaciją >>>

PREKIŲ POREIKIO PROGNOZAVIMAS

Galingas prekių poreikio prognozavimo įrankis automatizuoja užsakymo tiekėjams ir žaliavų atidavimo į gamybą operacijas, atsižvelgdamas į likučius sandėlyje, prekes kelyje, klientų jau užsakytas prekes, min/max likučių kiekius kiekvienai prekei arba jų grupei ir 50 kitų kriterijų. Taip užtikrinamas optimalus atsargų lygis sandėliuose >>>

GAMYBOS VALDYMAS

Platus gamybos valdymas apima technologines operacijas, žaliavų poreikio prognozavimą, gamybos planavimą, gamybos fiksavimą ir savikainos fakto skaičiavimus >>>

Kitos EUROSKAITA galimybės:

• Greitas kasos pajamų orderio sukūrimas įvedus pardavimo operaciją “KUR 1=3 >>

Situacija be

Įmonėje per mėnesį būna po 90 operacijų, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Kai atsiskaitoma grynais pinigais, paprastai į programą reikia įvesti 3 operacijas: pardavimo operaciją, pinigų operaciją ir atlikti šių operacijų sudengimą.

Situacija su

Programoje Skaita naudojant automatinį Kasos pajamų orderio sukūrimą tereikia įvesti pardavimo operaciją, o kitos dvi operacijos sukuriamos automatiškai, paspaudus mygtuką. Jeigu per mėnesį atliekame 90 operacijų, tai šios funkcijos pagalba sutaupome mažiausiai 9 valandas darbo laiko.

Analogiška operacija galima ir vedant pirkimą, kai mes atsiskaitome grynaisiais pinigais.

• Sąskaitų aktyvumo iškvietimas „didžiojoje knygoje“ >>

Situacija be

Visų  įmonės buhalteriai analizuoja sąskaitų informaciją ataskaitoje „Didžioji knyga“, Dažnai peržiūrint ataskaitą Didžioji knyga’ prireikia išsamesnės informacijos apie konkrečių sąskaitų sumų prigimtį –tokiu atveju paprastai generuojama ataskaita  Sąskaitų aktyvumas’, kurioje matomos šios sąskaitos judėjimą įtakojusios operacijos (jų tipai, partneriai ir t.t.). Kiekvieną kartą šiam veiksmui atlikti prireikdavo keleto žingsnių: 1 pasirinkti Meniu punktus Ataskaitos  2 sugeneruotoje ataskaitoje sukurti reikiamą filtrą ir 3 atnaujinti ataskaitos duomenis.

Situacija su

Skaitos ataskaitoje „Didžioji knyga“ vienu mygtuko paspaudimu galima iškviesti „Sąskaitų aktyvumo“ ataskaitą pasirinktai sąskaitai su jau sukurtu filtru pagal Didžiosios knygos informaciją. Tai leidžia itin greitai pamatyti reikiamos sąskaitos sumos analizę ir kiekvieną kartą sutaupo po keletą minučių darbo. 

• Automatinis sąskaitų priskyrimas >>

Situacija be

Dauguma programų ,įvedant operacija leidžia pasirinkti buhalterines sąskaitas. Ne buhalteris gali suklysti ir  pasirinkti ne tą sąskaitą . Tokia klaida dažnai nepastebima, randama tik po gilios analizės ir periodo gale. Tokių klaidų paieška ir taisymas atima iki 30 min. kiekvienai klaidai.

Situacija su

Skaita programose tik buhalterio teises turintis gali dirbti su sąskaitomis, visiems kitiems „lysti“ prie sąskaitų negalima, visi pirminiai dokumentai įvedami be buhalterinių sąskaitų. Toks Skaita patikimumas leidžiantis paprastus vartotojus neprileisti prie sąskaitų plano ir nedaryti klaidų. 

• Operatyvi informacija iš karto po operacijos įvedimo >>

Situacija be

Problema „sąskaitų ir sandėlio likučiai neatitinka realybės kol nėra perkelta į didžiąją knygą“ Vadybai netikslūs duomenys, apskaita laiko gaišimas. Dvigubas laiko gaišimas. Pirma -  reikia papildomai perkėlinėti . Antra – perkėlus ir pamačius klaidą negali greitai jos ištaisyti. Navison ankstesnėse versijose , radus klaidą, iš viso reikėjo stornuoti ir iš naujo įvesti teisingai, Rivilėje reikia ištrinti kiekvieną prekę ir tik tada  galima trinti operaciją.

Situacija su

Galima keisti pirminį dokumentą, keičiasi automatiškai  sąskaitų korespondencija ir sąskaitų likučiai. Skaita turi automatinius servisus generavimo i BŽ ir sąskaitų likučių skaičiavimo. Tai leidžia iš karto po operacijos gauti teisingą sąskaitų korespondenciją ir sąskaitų likučius.

• Galimybė vienu mygtuko paspaudimu ištrinti visą operaciją >>

Situacija be

Jeigu įvesta neteisinga operacija ir ją reikia ištrinti, atliekami šie žingsniai: operaciją redaguojama, tada ištrinamos prekes ir tik tada galima ištrinti operacijos galvą. Taigi, įvedus daugiau pozicijų, tenka 20-30 kartų paspausti mygtuką, kad viską ištrinti.

Situacija su

Skaitoje vienu mygtuko paspaudimu galima ištrinti visą operaciją, taip sutaupant keletą minučių laiko kiekvieną kartą. 

• Neribotas vienu metu galimų langų atidarymas >>

Situacija be

Kai esi operacijos redagavimo formoje (pvz Pirkime), užrakinami kiti programos meniu punktai, negali tuo metu atsidaryti pvz Pardavimų ar kokio sąrašo. Tada turi uždaryti operacijos langą, atidaryti reikiamą sąrašą, ir tik jį uždarius gali grįžti į prieš tai buvusią operaciją.

Situacija su

Penkis kartus greičiau leidžia atlikti veiksmus, kai vedant operaciją prireikia pasikelti dar kokį nors programos langą: ataskaitą, sąrašą.

• Konsignacinė apskaita >>

Situacija be

Jeigu konsignacijai skirtų operacijų  nėra, tada tai daroma dirbtiniu būdu per ne konsignacines operacijas, o keičiant sąskaitų korespondenciją .Tada lengvai galima sumaišyti ir padaryti klaidas, kuri pirkimo arba pardavimo operacija  tikra , kuri  konsignacinė. Kiekvienos klaidos ištaisymas kainuoja nuo pusės iki 1 valandos darbo laiko.

Situacija su

Skaitoje pilna konsignacinė apskaita ir vartotojui nepaliekama galimybės suklysti ir įvesti neteisingas sąskaitas.

• „CREDITE NOTE“ operacijos >>

Situacija be

Prekyboje dažnai naudojama operacija „Savikainos mažinimas“ kai tiekėjas sutinka sumažinti jau parduotos prekių savikaina. Įmonėje kiekvieną mėnesį vidutiniškai būdavo apie 10 tokių operacijų. Jeigu programoje nėra specialaus modulio, reikia daryti pirkimo grąžinimą ir dar kartą pajamuoti nauja kaina. Taigi, vietoje vienos operacijos atliekame dvi. Kiekvieną kartą užtrunkame po 10 min. Taip pat negalime matyti tikslių analitinių duomenų, kiek iš tikro buvo pirkimų, kiek grąžinimų.

Situacija su

Skaitoje įdiegtas CrediteNote modulis leidžia vienos operacijos metu sumažinti prekių savikainą. Analitika išlieka tiksli, o vartotojai kiekvieną kartą sutaupo apie 2 val laiko.

• Griežtos apskaitos blankų modulis >>

Situacija be

Įmonėje beveik kiekvieną mėnesį pasibaigus mėnesiui atsirasdavo PVM sąskaitų faktūrų, kurios nebuvo įvestos į apskaitos programą. Tekdavo koreguoti PVM ataskaitą.

Situacija su

Siekiantiems turėti apskaitą pagal griežtą apskaitos blankų tvarką sukurtas apskaitos blankų modulis leidžia iliuminuoti prapuolusius blankus, nuslėptas operacijas.

• WEB SKAITA >>

Situacija be

Įmonė teikia sandėliavimo ir logistikos paslaugas – priima iš klientų prekes, jas sandėliuoja ir esant pareikalavimams (užsakymams) jas išduoda.

Kiekvienam didesniam klientui 4-5 kartus per savaitę reikėdavo pateikti ataskaitas apie jo prekių judėjimą ir likučius įmonės sandėliuose. Vienos tokios ataskaitos paruošimas užtrukdavo 20 – 30 minučių.

Taigi, tik vieno didesnio kliento ataskaitų paruošimui tekdavo sugaišti apie 8 darbo valandas  per mėnesį.  Be to, klientas pageidavo matyti informaciją apie savo prekes on-line režime.

Situacija su

Įmonė įsigijo programą WEB Skaita ir suteikė savo klientui prieigą prie programos per interneto naršyklę. Užsienyje esantis Klientas bet kuriuo metu gali matyti tikslius duomenis apie savo prekes generuodamas prekių likučių ir judėjimo ataskaitas. Be to, šias ataskaitas jis gali matyti anglų kalba.

Tik vieno kliento prieiga sutaupė 8 darbo valandas per mėnesį. Be to, įmonė suteikė klientui serviso paslaugą, už kurią gavo papildomų pajamų.

WEBskaita – Skaita gali dirbti su visais pagrindiniais ekranais tiek WINdows tiek per WEB naršyklę. Vienintelė lietuviška turinti dideles galimybes programa WEB aplinkoje ! Su WEB skaita klientų klientai “įdarbinami” 24 val per parą.

Kam skirta verslo valdymo ir buhalterinė apskaitos programa EUROSKAITA?

Milžinišką funkcionalumą turintis sprendimas skirtas verslo procesų valdymui ir apskaitai skirtingų sričių įmonėms: prekybininkams, gamybininkams, paslaugų ir kitoms.

Dėl lanksčios licencijavimo sistemos ir plataus modulių pasirinkimo sau tinkamą sprendimą naudoja tiek Lietuvos verslo lyderiai (Bod Group, Klaipėdos Mėsinė, Eugesta ir kiti), tiek smulki individuali įmonė, tiek ir Biudžetinė organizacija.

EUROSKAITA apima visus pagrindinius verslo valdymo ir apskaitos modulius – Pirkimų bei Pardavimų apskaitą, Valiutas, Atsargų apskaitą, Pinigų apskaitą, Atsiskaitymus ir Skolų valdymą, Kainų ir Nuolaidų valdymą, Savikainos keitimo valdymą, Konsignaciją, Griežtos atskaitomybės blankų apskaitą, Ilgalaikio turto apskaitą, Gamybą, Vartotojų sistemą bei jų teisių ribojimą, Ataskaitas ir kt.

 

Patenkinti klientai

• Džiaugiamės turėdami didelį būrį klientų, dirbančių su Skaita produktais >>

Mūsų klientų ir partnerių rekomendacijos yra viešai prieinamos. Rekomendacijas skaitykite čia>>

 

Mitai ir tiesa apie VVS

• Mitas nr.1. >>

Pasaulyje plačiai paplitę produktai turi daug šiuos gaminius platinančių įmonių, o vietinius lietuviškus produktus platina patys gamintojai arba pavieniai jų partneriai. Teigiama, kad dėl didesnio platintojų kiekio klientai gali pasinaudoti platintojų konkurencija ir suderėti žemesnius paslaugų įkainius.

Tiesa

Tokie produktai yra individualizuojami kiekvienam klientui (klientams individualiai kuriama net iki 75 proc. galutinio produkto). Todėl tik tas gamintojo partneris, kuris atliko programos pritaikymą konkrečiam klientui, žino jam sukurtą individualų sprendimą ir įdiegtą vienetinį produkto variantą. Kitas to paties gamintojo partneris neturi jokių realių galimybių perimti programos priežiūros ir vystymo darbų nepatirdamas didžiulių kaštų ir laiko sąnaudų. Taigi, pereiti nuo vieno gamintojo partnerio prie kito klientui yra taip brangu, kad pirminį programos pardavimo darbą pradėjęs partneris paprastai išsaugo pranašumą ir lieka vienintelis.

• Mitas nr.2. >>

Globalios kompanijos turi daugiau resursų produktų vystymui.

Tiesa

Programinės įrangos vertę apsprendžia ne didžiulis įvairių funkcijų kiekis programoje, bet tai, kiek iš šių funkcijų atitinka kliento aplinką bei jo verslo poreikius ir yra praktiškai naudojamos darbo metu. Kadangi UAB ‚Prototechnika‘ ne tik kuria programinę įrangą, bet ir suteikia programų diegimo, individualizavimo bei priežiūros paslaugas, mūsų produktai nuolat vystomi atsižvelgiant į klientų poreikius. Tiesiogiai bendraudami su galutiniais mūsų produktų vartotojais galime kryptingai kurti verslui aktualias programas. Tokiu būdu net ir su mažiau resursų pasiekiame daugiau ir nuolat kuriame naujus aktualius produktus:

-          Per pastaruosius 5 metus  pirmieji Lietuvoje sukūrėme VVS produktus, 100 procentų paremtus WEB technologijomis –  NetSkaita, WebSkaita ir Skaita Intelligence. Naujieji produktai gali dirbti ir su mūsų Skaitos, ir su kitų gamintojų VVS duomenų bazėmis.

-          Sukurta Dokumentų ir Duomenų mainų sistema – dPort.

-          Naujas produktas MVP – Metinis vertinimo  pokalbis – tai darbuotojų vertinimo procesui skirta informacinė sistema, padedanti patogiai valdyti įmonės kompetencijas, taupyti resursus ir motyvuoti darbuotojus.

-          Sukurta programos Skaita posistemė, skrta Gamybinėms įmonėms. Ji leidžia valdyti  itin sudėtingus gamybinius procesus ir sudėtingas gamybos technologijas

• Mitas nr.3. >>

Su kompanija Microsoft konkuruoti neįmanoma.

Tai tikra tiesa. Microsoft teikia paslaugas klientams ne tiesiogiai, bet per tūkstančius savo verslo partnerių. UAB „Prototechnika“ jau nuo 1996 metų yra oficialus Microsoftpartneris. Mes palaikome Microsoft ekosistemą ir kuriame naujas mūsų programų versijas naudodami Microsoft  produktus. Mes kuriame ir vystome programas papildydami naujausias Microsoft  technologijas savo kompetencijomis, daugiau kaip 20-ties metų patirtimi ir ypatingomis žiniomis Enterprise Resource Planning (ERP) srityje. Tokiu būdu savo klientams už mažesnius kaštus galime pasiūlyti ilgalaikę vertę turinčius didelio funkcionalumo produktus. Be to, UAB ‚Prototechnika‘ verslo modelis patikimai išsaugo klientų investicijas.

Rekomenduojamus reikalavimus kompiuteriams darbui su verslo valdymo ir buhalterine apskaitos programa EUROSKAITA galite rasti bei atsisiųsti čia >>>>>>