GAMYBA

Gamybos valdymas
Gamybos  įmonių veiklos sėkmę lemia tinkamai gaminami produktai reikiamais kiekiais ir reikiamu laiku.
Spartūs ekonomikos tempai, augantys kaštai, pirkėjų perkamosios galios pokyčiai dažnai trukdo efektyviai dirbti. Gamintojams trūksta gerų įrankių, skirtų gamybos procesui planuoti bei kontroliuoti ir atitinkančių tikruosius gamybos įmonių poreikius.
Pasitelkę Gamybos valdymo įrankį galėsite ne tik tinkamai optimizuoti gamybos procesą, bet ir įgausite ženklų strateginį pranašumą.

 

 

 

 

 

 

Užsakymo priėmimas ir gaminio kainos išankstinis ivertinimas

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Galima greitai paskaičiuoti savikainą;
 • Numatyti realius gamybos terminus;
 • Numatyti ir paskaičiuoti tiesiogines, įvertinti visas netiesiogines sąnaudas;
 • Galimybė priskirti užsakytiems gaminiams technologines korteles.
arrow

Problemos:

 • Nuostolinga gamyba;
 • Laiku neįvykdomi užsakymai;
 • Neįvertintos netiesioginės išlaidos pelningą gaminį paverčia nuostolingu;
 • Rizika atbaidyti klientą nurodant per didelę kainą.

Gaminio technologinės kortelės sudarymas

Galima nurodyti:

 • Visas medžiagas, jų alternatyvas ir submedžiagas;
 • Pagrindines ir papildomas gamybos operacijas, jų normatyvinius laikus ir įkainius;
 • Gamybos proceso kokybės kontrolės vietas;
 • Visus įrengimus, kuriais atliekamos operacijos;
 • Visus naudojamus įrankius.
arrow

Problemos:

 • Negalima paskaičiuoti medžiagų poreikio gamybai;
 • Negalima planuoti gamybos laiko;
 • Be technologinių kortelių negalima organizuoti gamybos proceso.

Gamybos planavimas

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Leis tiksliau ir greičiau paskaičiuoti gaminio kainą ir pristatymo terminą;
 • Pilniau ir efektyviau išnaudoti turimus gamybos pajėgumus;
 • Įvertinti gamybos paruošimo laikus;
 • Leis vizualiai matyti siauras gamybos vietas ir priežastis;
 • Suteiks galimybę pamatyti, ar galima užsakymą vykdyti dalimis, siekiant pagreitinti užsakymo įvykdymą;
 • Leidžia kontroliuoti gamybos žingsnių eiliškumą.
arrow

Problemos:

 • Negalima tiksliai pasakyti pagaminimo termino;
 • Problemos paskirstant užduotis tarp padalinių;
 • Neefektyviai naudojami resursai;
 • Negalima tiksliai planuoti žaliavų poreikio gamybai;
 • Atsiradus poreikiui koreguoti planą, didelės laiko sąnaudos ir klaidų tikimybė.

Žaliavų poreikio skaičiavimas

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Leis tiksliai įvertinti, kada reikia užsakyti žaliavas;
 • Tiksliai įvertinti žaliavų poreikį gamybai;
 • Suteikia galimybę matyti visus galimus žaliavos tiekėjus ir jos gamintojus;
 • Leis matyti ne tik žaliavų bet ir reikalingų tarpinių gaminių poreikį;
 • Suteiks galimybę daryti žaliavų užsakymus konkretiems kliento užsakymams ir sekti jų pristatymo vykdymą.
arrow

Problemos:

 • Negalima tiksliai pasakyti kiek ir kada, kokių žaliavų reikės;
 • Tikimybė, kad augs nenaudojamų žaliavų kiekiai sandėliuose;
 • Sunku įvertinti žaliavų pristatymo terminus;
 • Didelė klaidų tikimybė.

Medžiagu atidavimas gamybai

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Automatiškai gaunamos paraiškos žaliavų poreikiui pagal gamybos padalinius;
 • Leis tiksliai įvertinti, kada ir kiek žaliavų reikia kiekvienai darbo vietai;
 • Žaliavų atrinkimui panaudoti mobiliuosius įrenginius;
 • Sumažina klaidų skaičių išduodant žaliavas į gamybą.
arrow

Problemos:

 • Daug rankinio darbo vykdant žaliavų išdavimą gamybai;
 • Didelė klaidų tikimybė.

Gamybos fiksavimas ir vykdymo kontrolė

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Galimybė matyti kiekvienam darbuotojui skirtas gamybos užduotis;
 • Vykdyti gamybos vietų paruošimą (papildomus įrangos ir žaliavų pristatymus į darbo vietas);
 • Fiksuoti užduočių vykdymo pradžią ir pabaigą;
 • Realiam laike fiksuoti pagamintą produkciją, broko kiekį;
 • Operatyviai matyti gamybos proceso sutrikimus ir jų priežastis;
 • Palyginti technologinį ir realų gamybos laiką.
arrow

Problemos:

 • Realiam laike nematomas pilnas gamybos procesas, vykdomi užsakymai;
 • Sunku operatyviai reaguoti į gamyboje atsiradusias problemas;
 • Nežinome, kiek faktiškai laiko jau sugaišome gamybai;
 • Pagaminta produkcija dažniausiai registruojama (pajamuojama) tik pamainos gale.

Gaminio savikainos fakto apskaičiavimas

Gamybos valdymo įrankio galimybės:

 • Panaudotas žaliavas ir darbo užmokestį automatiškai fiksuoti kiekviename gamybos žingsnyje;
 • Paskirstyti papildomus kaštus tiek gaminiams, esantiems įmonės sandėlyje, tiek parduotiems gaminiams įvairiais kaštų paskirstymo metodais;
 • Informaciją apie darbuotojo darbo užmokestį perduoti į atlyginimų skaičiavimo sistemą;
 • Žinant gaminį, atsekti jam sunaudotas žaliavas ir žinant žaliavos partijas, sužinoti, kokių gaminių gamybai jos buvo panaudotos.
arrow

Problemos:

 • Nurašant gamybai sunaudotas žaliavas pamainos pabaigoje prarandamas tikslumas;
 • Neturint galimybės tiksliai paskirstyti papildomus kaštus gaminiams, nematoma tikra gaminio savikaina;
 • Gamybos meistrai didelę savo laiko dalį sugaišta ruošdami buhalterines ataskaitas, o ne užsiima tiesioginiu vadovavimu gamybai;
 • Sunku užtikrinti gamybos atsekamumą.