• .
  • .
  • .
  • .

Sėkmės istorijos

Ką pasiekė įmonės, įsidiegusios programą „SkaitaIntelligence”?

Realaus panaudojimo pavyzdžiai:

1. Prekių asortimento sklaida pagal klientus. Vadybininkų motyvacinė sistema >>

Situacija prieš

Įmonės veikla – didmeninė prekyba. Įmonėje dirba 40 vadybininkų. Įmonės asortimentas apie 2000 skirtingų prekių. Prekės suskirstytos į 30 skirtingų Prekių grupių.

Užduotis vadybininkams: kiekvienam klientui turi būti pasiūlyta kuo daugiau skirtingų prekių grupių, atsižvelgiant į klientų lygius (kai kurių klientų asortimento vadybininkai įtakoti negali). Vadovų tikslas taip motyvuoti darbuotojus, kad jie klientams siūlytų kuo platesnį prekių asortimentą. Ir už pastangas gautų atitinkamą atlyginimą.

Iki sistemos diegimo vadybininkai pardavinėdavo prekes, kurias parduoti lengviausia ir iš kurių daugiausia galima uždirbti. Vadovams būdavo sunku sukontroliuoti, kad vadybininkai siūlytų ir pardavinėtų visas prekes.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus programą SkaitaIntelligence, programa surenka informaciją, kiek vadybininkas turi iš viso klientų, pas kiek klientų lankėsi per mėnesį ir kokio platumo asortimentą pardavė savo klientams.

Pav. Nr 1 matome kiekvieno vadybininko suvestinę, kiek klientų vadybininkas per atitinkamą laikotarpį „Aplankė“ ir kiek skirtingų prekių grupių pardavė.

Pav.Nr.1               

Po ataskaitos įdiegimo Pav.Nr.2, vadovai mato visus vadybininkus pagal miestus, kiek per atitinkamą laikotarpį aplankė klientų, kiek skirtinų prekių grupių pardavė kiekvienam klientui, koks bendras Asortimento plėtros procentas pagal vadybininkus ir koks priedas kiekvienam vadybininkui priklauso.

Ataskaita visiškai automatizuota.

Pav.Nr.2

2. Pelno analitika pagal verslo centrus. Kaip išskirti nepelningus klientus >>

Situacija prieš

Įmonės X veikla-paslaugų teikimas. Įmonių X grupę sudaro 5 įmonės. Dalis įmonės darbuotojų dirba keliose X įmonėse, kas labai apsunkina vadybinės analizės gavimą. Tarp įmonės klientų yra ir didieji prekybos centrai, tokie kaip Akropolis, Ozas irk t. Apskaitai įmonė naudoja programą  EuroSkaita. Visas pajamas ir sąnaudas skirsto pagal Kaštų centrus. Vadybinę informaciją – pelną pagal žmones, įmones, klientus, paslaugų grupes įmonė skaičiuodavo EXCEL lentelėse. Duomenis į Excel lenteles vieną kartą per mėnesį suvesdavo buhalterės. Suvedimui užtrukdavo mažiausiai 1 valandą. Vadovams, prireikus analizės tekdavo laukti, kol duomenys bus suvesti. Vadovai duomenis gaudavo ir analizuodavo vieną kartą per mėnesį.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus SkaitaIntelligence programą, vadybinę informaciją įmonės X vadovai analizuoja SI programoje. Kadangi programa SkaitaIntelligence duomenis iš apskaitos programos pasiima automatiškai, jų nebereikia suvedinėti. Įmonė kas mėnesį sutaupo 1 val. laiko, skirto duomenų įvedimui. Vadovams nebereikia laukti, kol buhalterija suves duomenis į Excel lentelę, vadovas BET KADA gali matyti naujausius duomenis. O svarbiausia, kad įsidiegus programą, atsirado galimybė pamatyti informaciją naujais pjūviais, tam neįdedant papildomų pastangų. Taigi, paanalizavus pelno rezultatus dar vienu papildomu pjūviu, pagal Prekybos Centrus, įmonė pamatė, kurie Prekybos centrai jiems pelningi, kurie ne. Su kai kuriais iš jų nutraukė sutartis, kai kurios , nors ir nepelningus, pasiliko. Pvz.: tas pats savininkas turi 7 prekybos centrus. Šeši iš jų pelningi, vienas nepelningas. Bet įmonė X pati priėmė sprendimą, su kuo dirbti, su kuo ne. Atsisakius vieno nepelningo kliento,  įmonė per metus sutaupė apie 3500 Eur.

3. Konsoliduotos ataskaitos. Vienas žmogus vietoj aštuonių >>

Situacija prieš

Įmonę sudaro įmonių grupė iš 8 įmonių. Įmonė teikia paslaugas, vykdo tiek didmeninę, tiek mažmeninę prekybą. Kiekvieną mėnesį įmonė ruošia konsoliduotas ataskaitas tam, kad susitikrintų tarpusavio pirkimus, pardavimus ir atsiskaitymus. Kiekvieną mėnesį 8 buhalteriai mažiausiai po 4 valandas skirdavo ataskaitų Excel programoje paruošimui, išsiuntimui į centrinį ofisą ir informacijos susiderinimui. Centriniame ofise informacija būdavo apjungiama, duomenys tikslinami su dukterinėmis įmonėmis. Pakoregavus duomenis bet kokios įmonės apskaitos sistemoje, visą darbą tekdavo atlikti iš naujo. Žmogiškas faktorius leisdavo palikti ataskaitose klaidų .

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus SkaitaIntelligence, 8 buhalterėms nebereikia ruošti ataskaitų. Centriniame ofise vienas žmogus iš karto mato visų įmonių informaciją ir vieno mygtuko paspaudimu susiformuoja ataskaitas. Taip sutaupoma mažiausiai 4 darbo dienos. Ir kas svarbiausia, visai išnyko žmogiškų klaidų tikimybė. Pasak įmonės vyriausios finansininkės, naudojant programą SkaitaIntelligence, finansiniais rodikliai tapo patikimesni, nei ruošiant ataskaitas rankiniu būdu, nes eliminuotos žmogiškojo faktoriaus klaidos. Taip pat iš karto galima apžvelgti visumą, visų 8 įmonių veiklą.

Pateiktame pavyzdyje matome, kiekvienos įmonės pirkimus iš grupės įmonių. Lygiai tokiu pat principu matomi konsoliduotos pirkimų operacijos, konsoliduoti likučiai, Balanso, Pelno-Nuostolių, Pinigų srautų ataskaitos.

4. Vadybininkų darbo palengvinimas. Automatinis klientų grupių sudarymas >>

Situacija prieš

Įmonė užsiima gamyba bei prekyba. Atsakingas asmuo kas savaitę ištraukdavo duomenis iš apskaitos sistemos pagal klientus ir sukeldavo juos  į Excel bylas pagal kiekvieną vadybininką atskirai. Įmonėje yra 5 vadybininkai.

Vadybininkai susirūšiuodavo klientus pagal ABC kategorijas, pardavimus, bendrą apyvartą. Tam darbui kas savaitę sugaišdavo min po 1 val.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įsidiegus SkaitaIntelligence programą, vadybininkai vienu mygtuko paspaudimu gauna ataskaitą jau surūšiuotą jiems reikiamais pjūviais. Per visus vadybininkus kas mėnesį sutaupoma apie 20 vadybininko darbo valandų. Šis laikas išnaudojamas tiesioginiams pardavimams. O vadybininkai dabar bet kada gali matyti naujausią informaciją pagal klientus (anksčiau matydavo tik kas savaitę) nesugaišdami savo laiko.

5. Kur investuotos rinkodaros išlaidos atneša didžiausią pelną >>

Situacija prieš

Įmonė parduoda savo produkciją ir mažoms parduotuvėms, ir didiesiems prekybos tinklams.  Įmonė planuoja savo marketingo biudžetą. Metinis marketingo biudžetas 1 milijonas litų.

Įmonės vadovams svarbu matyti: kokiai prekių grupei labiausiai apsimoka daryti akcijas ir nuolaidas, t.y. kur pelningiausia investuoti. Tuo tarpu Prekių grupių vadovai visada nori, kad būtent jų prekėms būtų daromos akcijos ir nuolaidos, nes akcijų metu žymiai išauga apyvarta. Bet norint matyti, kur investuoti, reikia įvertinti ne tik išaugusią apyvartą, bet ir suteikiamas nuolaidas, rinkodaros išlaidas, patiriamas akcijų metu.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus programą įmonės vadovai mato aiškią kryptį, kur pelningiausia investuoti, kokius rinkodaros veiksmus ir  akcijas daryti. Pateiktame pavyzdyje matome, kokia buvo prekės apyvarta, kokios suteiktos nuolaidos bei patirtos marketingo sąnaudos. Iš šių duomenų išskaičiuojame, kiek vienas investuotas litas uždirbo pelno.

Įdiegus programą SkaitaIntelligence, vadovai gali matyti ir pasirinkti pelningiausią kryptį bei uždirbti 4 kartus daugiau nei iki tol. 

6. Rodikliai-aiškios ir glaustos informacijos pateikimas vadovams suprantama kalba >>

Situacija prieš

Įmonės veikla – gamyba ir paslaugos. Įmonių grupę sudaro 6 įmonės Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Akcininkai 1 kartą per ketvirtį organizuoja susirinkimus, kuriuose priimami strateginiai įmonės valdymo sprendimai.

Akcininkams reikia aiškios, glaustos, jiems suprantama kalba pateiktos informacijos.

Finansininkė susitikimui rankomis suvesdavo duomenis į „MS Excel” programą ir ruošdavo įvairius grafikus. Kiekvieną kartą tam užtrukdavo 3 dienas.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus programą nebereikia ruošti papildomų ataskaitų. Visa informacija matoma ne tik ataskaitų pavidalu, bet ir vaizduojama rodikliais bei grafikais. Kiekvieną kartą finansų direktorė sutaupo 3 dienas darbo laiko, skirto ataskaitų ir grafikų ruošimui. Kiekvieną mėnesį stebi subalansuotus rodiklius:

  • Produkto kokybės
  • Žaliavų kokybės
  • Gamybos masto ekonomijos
  • Tiekėjo efektyvumo
  • Pateikimo laiku
  • Ir kt.

7. Gaunamų pinigų srautų pagreitinimas. Vadybininkų motyvacinė sistema >>

Situacija prieš

Įmonės veikla –didmeninė ir mažmeninė prekyba. Įmonėje apie 40 vadybininkų, kurie dirba su klientais.

Įmonės vadovo tikslas, kad klientai kuo greičiau apmokėtų už parduotas prekes. Kadangi įmonėje yra apie 40 vadybininkų, kurie dirba su keturiais tūkstančiais klientų, sukontroliuoti, kad pinigai kuo greičiau grįžtų į apyvartą, nėra paprasta.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus programą, vadybininkai piniginėmis premijomis skatinami, kad klientai kuo greičiau apmokėtų už parduotas prekes.

Pirmas žingsnis-suskaičiuojama, kiek vadybininko klientų vėluoja sumokėti. Kuo didesnė ir daugiau praterminuota skola-tuo didesnė priskaičiuojama „minusinė“ premija  vadybininkui.  Pav. Nr 1. Matome, kiek pagal kiekvieną vadybininką yra praterminuotų skolų, šios kolos atitinkamai dauginamos iš koeficiento pagal tai, kiek dienų skola vėluoja. Pagal tai paskaičiuojame „minusinė“ premija

Pav.Nr.1.

Antrame žingsnyje įvertinama, kiek vadybininko klientų sumokėjo anksčiau planuoto termino. Už kiekvieną anksčiau apmokėtą dieną skaičiuojama papildomi „pliusinė“ premija Pav.Nr.2

Pav.Nr2.

Trečiame žingsnyje sudedamos „pliusinė“ ir „minusinė“ premijos ir taip apskaičiuojamas priedas vadybininkui Pav Nr.3.

Pav.Nr.3.

Įdiegus sistemą, vadybininkai buvo suinteresuoti, kad jų klientai kuo greičiau apmokėtų skolas. Pinigų apyvartos greitis išaugo 15% .

8. Sandėlio „nelikvidų“ mažinimas. Projektų vadovų motyvacinė sistema >>

Situacija prieš

Įmonė atstovauja stambiausius Europos, JAV, bei kitų šalių medienos gaminių, klijų ir kt. žaliavų gamintojus Lietuvoje. Projektų vadovai yra atsakingi už savo prekių grupes. Viena iš atsakomybių yra, kad sandėlyje nebūtų per didelio prekių likučio.

Kiekvienam už prekių grupę atsakingam projektų vadovui iškeltas tikslas, kad likutis, kuris yra sandėlyje daugiau nei pusę metų, t.y. „nelikvidai“  neviršytų tam tikro procento.

Įdiegus SkaitaIntelligence

Įdiegus programą, kiekvieną savaitę vadovai mato, kaip sandėlyje keičiasi „nelikvidų“ kiekis. Jeigu „nelikvidų“ kiekis viršija nustatytas normas, atliekami papildomi veiksmai, kad likutis sumažėtų: parduodama, grąžinama, daromos nuolaidos ir taip toliau.

Įdiegus programą, nuo kiekvienos prekių grupės buvo „atlaisvinta“ nuo 100 000 lt iki 250 000 lt. Šie pinigai grįžo į apyvartą ir gerokai padidino pinigų judėjimo greitį.

Pav.Nr.1